Opłaty Net-biling

Mój Prąd 5.0 - krok po kroku

Program "Mój Prąd" to inicjatywa, która ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej. Energia prosumencka jest wytwarzana na własne potrzeby, a jej nadwyżka jest przekazywana do sieci energetycznej.

Program "Mój Prąd" 5.0 - Wsparcie energetyki prosumenckiej

Program "Mój Prąd" to inicjatywa, która ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej. Energia prosumencka jest wytwarzana na własne potrzeby, a jej nadwyżka jest przekazywana do sieci energetycznej. Program skupia się na instalacjach fotowoltaicznych, magazynach ciepła, magazynach energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, a także systemach HEMS i EMS.
      Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost konsumpcji energii dzięki magazynowaniu i wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

      System rozliczeń prosumentów net-billing prowadzi do większego współczynnika autokonsumpcji.
Beneficjent programu Mój Prąd w systemie net-billing inwestując w fotowoltaikę o mocy 5 kW uzyskuje zwrot wyższy niż w systemie net-metering.
Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/moj-prad-5-dofinansowania-panele-pompy-ciepla-kolektory-13209.html

Duże zainteresowanie programem

Program "Mój Prąd" od momentu pierwszego naboru w 2019 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem społecznym. Według wiceprezesa NFOŚiGW, Pawła Mirowskiego, kolejna edycja programu jest odzwierciedleniem utrzymującego się zainteresowania własnym źródłem energii, czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja programu pokazuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wychodzi naprzeciw głosom płynącym od beneficjentów i ich potrzeb.

Dofinansowanie w programie "Mój Prąd" 5.0


W piątej edycji programu "Mój Prąd" budżet wynosi 1 mld zł, a dofinansowanie przysługuje na instalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 58 tys. zł, ale nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Kwota dofinansowania zależy od rodzaju instalacji i wynosi:

 1. Magazyn ciepła - do 5 tys. zł dofinansowania;
 1. Pompa ciepła - od 4,4 tys. do nawet 28,5 tys. zł, kwota zależy od technologii wybranej pompy;
 1. Magazyny energii elektrycznej - do 16 tys. zł;
 1. Kolektory słoneczne - do 3,5 tys. zł;
 1. Systemy zarządzania energią HEMS/EMS - do 3 tys. zł;
 1. Fotowoltaika - od 3 do 7 tys. zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-piata-edycja-programu-moj-prad

Wniosek do programu "Mój Prąd" drogą elektroniczną

Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać jedynie drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z systemu e-WNIOSEK, który znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Netbiling fotowoltaika

Kto może skorzystać z programu “Mój Prąd”?

Program “Mój Prąd” skierowany jest do osób prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i inne technologie objęte programem “Mój Prąd” mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają nieruchomość na terenie Polski, na której zostanie zainstalowana mikroinstalacja fotowoltaiczna lub inna technologia z programu
 2. mają podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym
 3. nie mają zaległości w opłacaniu rachunków za energię elektryczną za okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 1. nie posiadają już dofinansowania na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej lub innej technologii objętej programem “Mój Prąd” w poprzednich edycjach programu

Osoby, które już skorzystały z dotacji w ramach programu Mój Prąd, ale chcą uzupełnić swoją instalacje o dodatkowe urządzenia, także mogą skorzystać z programu Mój prąd 5.0.

Więcej szczegółowych informacji: https://swiatoze.pl/moj-prad-5-0-wystartowal-czy-ta-edycja-oplaca-sie-prosumentom-najbardziej/

Jakie korzyści daje program “Mój Prąd”?

Program “Mój Prąd” to szereg korzyści zarówno dla osób, które zdecydują się na inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną czy inną technologię, jak i dla całego społeczeństwa i środowiska. Dzięki inwestycjom w mikroinstalacje fotowoltaiczne i inne technologie z programu “Mój Prąd” można:

 1. zmniejszyć koszty energii elektrycznej;
 2. produkować własną energię z odnawialnych źródeł;
 3. zwiększyć niezależność energetyczną;

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd 5.0"?

Wnioski o dotacje można składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie NFOŚiGW, tak samo jak w poprzednich edycjach. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz sposobu składania wniosku można znaleźć na oficjalnej stronie programu.
https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek
Nabór do piątej edycji programu "Mój Prąd" będzie trwał do końca 2023 roku lub do wyczerpania środków.

      Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące piątej edycji programu "Mój Prąd", zapraszamy do kontaktu 793 569 076.
Chętnie udzielimy odpowiedzi i pomożemy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz złożeniu wniosku do programu "Mój Prąd".


Autor treści: Piotr Omelańczuk

Inne tematy związane z PV:

Netmetering a Netbilling - dlaczego jest to konieczne?
Magazyny energii - jak to działa, do czego służy?
Mój Prąd 5.0 - krok po kroku
Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej?
Energia dla wsi 2023

Powrót - Tematy bloga

Fotowoltaika Lublin - strona główna

Voltes