Fotowotoltaika 50 kW i więcej

Instalacja pv powyżej 50 kW

Zgodnie z najnowszymi przepisami, inwestorzy planujący montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW nie będą musieli uzyskiwać pozwolenia na budowę. Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii rozszerzają zwolnienie z pozwolenia na większe instalacje PV.

Fotowoltaika do 150 kW zwolniona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

Obecnie zwolnienie z pozwolenia na budowę dotyczy jedynie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Instalacje o wyższej mocy wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aktualizacja projektu nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, przyjęty niedawno przez rząd, ma na celu wprowadzenie zwolnienia z pozwolenia na budowę również dla większych instalacji fotowoltaicznych. To zgodne z wymogami unijnej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED II).

Nowelizacja ustawy (UC99)

Nowelizacja ustawy (UC99) określa granicę mocy zainstalowanej na poziomie 150 kW, która pozwoli na przyspieszenie procedur inwestycyjnych w zakresie fotowoltaiki.

Inne zmiany przygotowywane przez rząd

Inne zmiany przygotowywane przez rząd dotyczą ułatwień w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w prosumenckie elektrownie wiatrowe. Planowane jest wprowadzenie dodatkowych preferencji dla małych elektrowni wiatrowych, takich jak zwolnienie z pozwolenia na budowę dla części budowlanych o wysokości mieszczącej się w przedziale 3-12 metrów i mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji. Mikroinstalacje wiatrowe o wysokości do 3 metrów będą również zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie procedur i promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, zgodnie z unijnymi dyrektywami.

Autor treści: Piotr Omelańczuk

Fox ess magazyn energii

Inne tematy związane z PV:

Netmetering a Netbilling - dlaczego jest to konieczne?
Magazyny energii - jak to działa, do czego służy?
Mój Prąd 5.0 - krok po kroku
Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej?
Energia dla wsi 2023

Powrót - Tematy bloga

Fotowoltaika Lublin - strona główna

Voltes